1. Home
  2. Tin
  3. tức
  4. Dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng
Dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng

Dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng

0
1

Quy trình làm việc của công ty bảo vệ An Ninh Nhất:

Dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng

I.   Dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng:

1. Đối với khách đến công trình xây dựng

a.  Khi vào cổng công trình  xây dựng Nhân viên bảo vệ cần lấy thông tin:

–    Hỏi tên khách, cơ quan công tác, mục đích vào gặp ai.
–    Liên lạc bằng bộ đàm hoặc điện thoại vào bên trong báo cho người cần gặp ra đón, nếu không có hẹn trước thì phải có sự đồng ý của người mà khách cần gặp.
–    Ghi tên khách, tên Công ty, giờ đến của khách vào sổ khách ra vào.
–    Phát thẻ khách cho khach và các dụng cụ bảo hộ lao động như mũ, giầy, kính, …
–    Đăng ký những đồ vật có giá trị, chỉ dẫn cho khách vào mục tiêu.

b. Khi ra khỏi công trình xây dựng:

–   Kiểm tra túi xách của khách.
–   Kiểm tra các đồ vật khách mang ra (nếu có) có đúng với giấy cho phép mang ra của đơn vị chủ quản (phải có chữ ký của người có thẩm quyền).
–   Thu lại các vật dụng đã phát cho khách.
–   Đề nghị khách ghi vào sổ giờ ra và ký tên.

2. Đối với công nhân khi ra vào công trình

Tất cả các công nhân viên đều phải tuân thủ quy định, nội quy tại công trình.

a. Khi vào công trình

–   Kiểm tra thẻ, mũ và các trang thiết bị bảo hộ khác.
–   Kiểm tra trang phục có đúng theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.
–   Phải đăng ký các vật dụng có giá trị.
–   Những công nhân làm việc ngắn ngày phải kiểm tra tên trong danh sách cho phép của đơn vị chủ quản.

b.  Khi ra công trình xây dựng:

–   Yêu cầu tất cả công nhân phải bỏ mũ xuống, lần lượt ra từng người để kiểm tra
–   Kiểm tra cẩn thận túi xách, đối chiếu vật dụng mang ra, kiểm tra có đúng như đã đăng ký hoặc đúng như trong giấy cho ra của đơn vị chủ quản , ngoài ra không được mang ra bất cứ vật gì.
–   Công trình xây dựng kiểm tra người cẩn thận phía trước, bên hông, giầy, ống chân, …
Chú ý: Ngày, giờ, số lượng, chất lượng, chủng loại, chữ ký … trong giấy cho ra.

 3.  Đối với các loại xe vào công trình xây dựng

a. Khi vào

–    Yêu cầu xe phải dừng tại cổng, người tài xế phải xuất trình giấy tờ, đăng ký thông tin; tên, số xe, đem những gì vào, giờ vào vào trong sổ, thông báo cho người có trách nhiệm của đơn vị chủ quản ra đón.
–    Đăng ký những vật dụng có giá trị để đối chiếu khi ra.
–    Kiểm tra xe có đầy đủ điều kiện vào mục tiêu (ví dụ chiều cao không thích hợp, xe quá lớn, …)
–    Mở cổng cho xe vào.

b.   Khi ra

–    Yêu cầu xe phải dừng lại tại cổng, người tài xế phải vào phòng bảo vệ ghi giờ ra và đăng ký vào sổ đăng ký.
–    Yêu cầu tài xế phải xuất trình giấy tờ có liên quan đến việc đem hàng hoá ra ngoài.
–    Phải kiểm tra và đối chiếu với thực tế hàng mang ra có ăn khớp với phiếu xuất hàng hay không.

Chú ý:

–   Chủng loại, số lượng, chất lượng, mã số, ngày, giờ và chữ ký của đơn vị chủ quản.
–   Kiểm tra cẩn thận các thùng xe, gầm xe, thành xe và cabin xe.
–   Không giải quyết các hàng hoá không giấy phép mang ra (giấy xuất hàng phải có chữ ký của đơn vị chủ quản).
–   Mở cổng cho xe ra.

4. Đối với trang thiết bị, nguyên vật liệu khi nhập vào công trình xây dựng

a. Khi vào công trình:

–    Kiểm tra hoá đơn, chủng loại, số lượng, mã số, …
–    Liên lạc với người có liên quan của đơn vị chủ quản ra đón.
–    Ghi vào sổ đăng ký nguyên vật liệu.
Chú ý: Hàng hoá mang vào mục tiêu phải được kiểm tra cẩn thận, chú ý nếu là nguyên vật liệu dễ cháy, nhân viên Bảo vệ Long Việt phải tư vấn cho khách hàng công tác PCCC.

b.  Khi ra công trình xây dựng phải:

–    Kkiểm tra hoá đơn, giấy xuất kho có chữ ký của đơn vị chủ quản.
–    Sau khi kiểm tra hoá đơn, nhân viên Bảo vệ Long Việt tiến hành kiểm tra trên thực tế.
Chú ý: Chủng loại, mã số, chất lượng, số lượng và chữ ký;.
Lưu trữ các hoá đơn, giấy xuất kho và giấy cho ra của đơn vị chủ quản.

5.   Một số nhiệm vụ khác của nhân viên Bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Nhất

–   Quản lý điện thoại, chìa khoá.
–   Giải thích, hứng dẫn các vấn đề cho khách ra vào.
–   Quản lý trang thiết bị, ghi chép sổ sách sạch sẽ, chính xác, tất cả sắp xếp gọn gàng có khoa học.
–   Bảo vệ nắm bắt tình hình và báo cáo cho những người có thẩm quyền khi họ cần biết.
–   Giữ gìn thông tin liên lạc, phối hợp với các vị trí khác.
–   Bàn giao chạt chẽ cho ca sau.
–   Quản lý thư từ bưu phẩm chuyển phát nếu có.

Dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng chuyên nghiệp An Ninh Nhất:

Các công trình xây dựng thường phải thi công trong một thời gian dài mới hoàn thành, vì thế các trang thiết bị, vật liệu… thường được để tại chỗ sau mỗi ngày thi công. Việc bảo vệ những trang thiết bị, vật tư này vô cùng quan trọng vì giá trị tài sản lớn, nếu thất thoát sẽ ảnh hưởng tới tiến độ thi công nhưng việc bảo vệ mục tiêu cũng rất khó vì các công trường xây dựng luôn là mục tiêu lý tưởng của hành vi trộm cắp, đó là chưa kể tới thời tiết xấu cũng gây ảnh hưởng lớn. Chính vì những lý do trên cho ta thấy việc sử dụng dịch vụ bảo vệ công trường là vô cùng cần thiết.

FacebookAn Ninh Nhất Security