1. Home
  2. Giới
  3. thiệu
  4. Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

0
1

Giá trị cốt lõi của An Ninh Nhất

Hàng ngày, tại mọi nơi Công ty bảo vệ An Ninh Nhất hoạt động, mọi nhân viên tại An Ninh Nhất đều giúp xây dựng danh tiếng và thương hiệu, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài của công ty. Giá trị cốt lõi của chúng tôi là tuân thủ pháp luật, duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao cũng như đề cao giá trị chia sẻ trong tất cả các hoạt động.

Hoạt động của An Ninh Nhất security trên ba giá trị cơ bản: Liêm chính, Cảnh Giác và Giúp Đỡ

Giá trị cốt lõi mà An Ninh Nhất mang mại

Giá trị cốt lõi của An Ninh Nhất

Liêm chính

Công ty dich vụ bảo vệ An Ninh Nhất nhấn mạnh cách tiếp cận kinh doanh trung thực. Thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phụ thuộc phần lớn vào sự trung thực và liêm chính của các nhân viên. An Ninh Nhất không khoan nhượng đối với các yêu cầu về sự liêm chính và trung thực.

Cảnh Giác

Công ty dich vụ bảo vệ An Ninh Nhất nhấn mạnh cách tiếp cận kinh doanh chuyên nghiệp. Nhân viên của chúng tôi luôn luôn cố gắng chu đáo, sẵn sàng quan sát, lắng nghe và đánh giá để có những hành động hợp lý nhằm bảo vệ cơ ngơi và tài sản của khách hàng cũng như các giá trị và đạo đức mà bảo vệ An Ninh Nhất thể hiện.

Giúp đỡ

An Ninh Nhất phấn đấu làm cho cuộc sống của con người an toàn hơn. Nhân viên An Ninh Nhất security luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh và nhiệm vụ cụ thể. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp, khách hàng và những người khác khi cần trợ giúp.

VPGD: Tòa B32 Tổng cục V, P. Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Hotline0946.088.881 – 024.6294.0272
Email[email protected]

VPGD: 948 Trường chinh, Phường 16, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline0976.261.612 – 024.6294.0272
Email[email protected]