1. Home
  2. Tin
  3. tức
  4. An Ninh Nhất Hà Nội triển khai mục tiêu Học Viện Quản Lý Giáo Dục
An Ninh Nhất Hà Nội triển khai mục tiêu Học Viện Quản Lý Giáo Dục

An Ninh Nhất Hà Nội triển khai mục tiêu Học Viện Quản Lý Giáo Dục

0
0

Học viện Quản lý giáo dục là một trường Đại học công lập được thành lập ngày 3/4/2006 theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, trụ sở của Học viện được đặt tại số 31 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Nhất triển khai mục tiêu Học Viện Quản Lý Giáo Dục

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Nhất tự hào là đơn vị cấp dịch vụ bảo vệ  trường Học viện Quản lý giáo dục số 31 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

An Ninh Nhất xác định đây là nhiệm vụ bảo vệ quan trọng, vinh dự nhưng cũng đầy khó khăn. Do đó, BGĐ Công ty đã quyết định điều động một trong những chỉ huy xuất sắc nhất cùng tập thể nhân viên giàu kinh nghiệm, có tính kỷ luật cao để sẵn sàng đảm bảo nhiệm vụ an ninh cho môi trường giáo dục. Mục tiêu được bảo vệ bởi công ty bảo vệ An Ninh Nhất kể từ ngày 13/2/2017.