1. Home
  2. Tag "Dịch vụ bảo vệ trường học"

An Ninh Nhất Hà Nội – Hỗ trợ giải pháp bảo vệ an ninh, an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT luôn là một sự kiện quan trọng đối với hàng triệu thí sinh trên cả nước. Đưa ra giải pháp bảo vệ an ninh, an toàn cho kỳ thi là nhiệm vụ cấp bách của các cơ quan quản lý giáo dục và lực lượng an ninh. […]

Mức lương nhân viên bảo vệ trường học từ 1/7/2024 sau cải cách thay đổi thế nào khi lương hiện tại quá thấp?

Cùng với lương giáo viên, nhiều người cũng mong mức lương của nhân viên bảo vệ trường học từ 1/7/2024 sau cải cách cũng sẽ được cải thiện để ổn định cuộc sống. Cách tính mức lương nhân viên bảo vệ trường học 2024 sau cải cách Cách tính lương nhân viên bảo vệ trường […]