1. Home
  2. Tag "dịch vụ bảo vệ công trường xây dựng"

Tăng cường nhân sự triển khai dịch vụ bảo vệ tại Khu Công Nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Thái Bình

Sáng nay ngày 31/05/2024, Bảo vệ An Ninh Nhất tự hào được tiếp tục mở rộng cung cấp và tăng cường triển khai dịch vụ bảo vệ cho Khu Công Nghiệp (KCN) Liên Hà Thái tỉnh Thái Bình. Khu Công Nghiệp Liên Hà Thái KCN Liên Hà Thái có tên gọi đầy đủ là Khu công […]