1. Home
  2. Tag "Dịch vụ bảo vệ bệnh viện"

Khảo sát và tiến hành lập phương án dịch vụ bảo vệ cho Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Hà Đông

Sau khi đạt được sự thống nhất hợp tác giữa Ban Lãnh đạo Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Hà Đông và Bảo vệ An Ninh Nhất. Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết cũng và đề cử bộ phận Nghiệp vụ phối hợp với các bộ phận liên quan đến thực hiện khảo […]

Dịch vụ bảo vệ phòng khám

Dịch vụ bảo vệ phòng khám  chuyên nghiệp. Ngày nay nhiều phòng khám tư được hình thành với mong muốn chăm sóc tốt cho sức khỏe con người trong xã hội hiện đại. Kinh doanh phòng khám cũng giống như  bao loại hình kinh doanh khác, khó tránh khỏi các vấn đề mất an ninh, […]