Services

School Security Service

Dịch vụ bảo vệ trường học Để bảo vệ con cái chúng ta khỏi bị tổn hại, nhân viên bảo vệ trường học là cần thiết. An ninh trường học là mối quan tâm hàng đầu và Dịch Vụ Bảo Vệ Trường Học của chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề. Cam kết của […]

News

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ:Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với ngành dịch vụ bảo vệ. Điều 7. Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề […]